Registrácia hráčov / Players registration
BBO GP Košice 2020
Online registrácia do súťaže ukončená.
Online registration is now closed.

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet registrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2020-06-03
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
16 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2020-05-31